Thành duy thức luận – ĐTTX khóa V

THÀNH DUY THỨC LUẬN 
CHUYÊN ĐỀ II: TÂM – Ý – THỨC

GIẢNG TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM – CƠ SỞ I. TV. VẠN HẠNH
GIÁO THỌ SƯ: Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC NGUYÊN

CHUYÊN ĐỀ I. TỔNG QUAN VĂN BẢN & NỘI DUNG

CHUYÊN ĐỀ II. TÂM Ý THỨC

CHUYÊN ĐỀ III. ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP (100 PHÁP TRONG DUY THỨC)

*Một số hình ảnh được ghi nhận:

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà