NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO

Bài tham luận, phát biểu tại Hội thảo Giáo dục Học viện PGVN 2019 Ngày 07/12/2019 do Đ.Đ.Thích Phước Nguyên  giáo thọ sư khoa Triết học PG trình bày NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO THÍCH PHƯỚC NGUYÊN[1] I. TÓM TẮT Giáo dục trong Phật giáo được xây dựng theo chỉnh thể cấu trúc … Đọc tiếp NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO