NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO

Bài tham luận, phát biểu tại Hội thảo Giáo dục Học viện PGVN 2019 Ngày 07/12/2019 do Đ.Đ.Thích Phước Nguyên  giáo thọ sư khoa Triết học PG trình bày NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO THÍCH PHƯỚC NGUYÊN[1] I. TÓM TẮT Giáo dục trong Phật giáo được xây dựng theo chỉnh thể cấu trúc … Đọc tiếp NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO

Pháp thoại: Tám loại Bố Thí

1. Thí vì người đến xin; 2. Thí vì kinh sợ; 3. Thí báo ân; 4. Thí vì cầu báo đáp; 5. Thí theo tập tục, theo gia pháp của tổ tiên; 6. Thí cầu danh; 7. Thí cầu sinh thiên; 8. Thí vì trang nghiêm tâm, vì tư trợ tâm, vì tư lương Du-già, vì đắc mục đích cứu cánh thông huệ, bồ-đề, niết-bàn.

Mười phẩm tính giác ngộ của Đức Phật

PHÁP THOẠI MƯỜI PHẨM TÍNH GIÁC NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT  Thích Phước Nguyên Giảng ngày 24/9/2017, Khóa tu tuổi trẻ hướng Phật lần 17 tại chùa Giác Ngộ – Saigon Mô tả ngắn: Tuổi trẻ học Phật không có mục đích trở thành nhà nghiên cứu Phật học, mà học Phật là tự thực tập khả năng tư duy bén nhạy, linh hoạt, để có thể nhìn thẳng vào vào bản chất sự sống.Quán chiếu mười phẩm tính … Đọc tiếp Mười phẩm tính giác ngộ của Đức Phật