XUÂN HỶ XẢ

  Xuân về cây cỏ nở hoa, Kết hương vẹn sắc đón chào nắng mai, Xuân về từ độ vô chung, Từ trong nắng quái, mưa tung đất trời, Xuân về đại địa gọi mời, Nảy mầm diệu pháp xinh tươi cuộc đời, Xuân về pháp giới rạng ngời, Rưới ban hạnh phúc cho ngàn … Đọc tiếp XUÂN HỶ XẢ