KINH KIM CƯƠNG PHẠN BẢN TÂN DỊCH

Do đó, giáo lý được công bố bởi Như Lai có mật ý, nên những ai có trí cần phải thấu hiểu: “Pháp thoại giống như chiếc bè, pháp còn phải buông bỏ, huống chi là phi pháp”.