TỔNG LUẬN QUAN ĐIỂM NIẾT-BÀN THEO LUẬN THÀNH DUY THỨC

Phước Nguyên ****** I/TIỂU DẪN Thành Duy Thức Luận trình bày hai quả chuyển y là Đại Niết-bàn và Đại Bồ Đề; Do đoạn trừ hết thảy các chướng mà thành tựu hai quả vị thù thắng này. Lại do ly khai phiền não chướng vốn dẫn độ đến tái sinh mà đạt đượcchân giải thoát. Giải thoát, Tây vực Phạn âm gọi là ba-lị-nặc-phược-nẫm; Từ Sanskrit là parinirvāṇam, bát niết- bàn, Niết-bàn viên diệu, … Đọc tiếp TỔNG LUẬN QUAN ĐIỂM NIẾT-BÀN THEO LUẬN THÀNH DUY THỨC

TỔNG LUẬN NĂM THỦ UẨN

I/ĐỊNH NGHĨA I.1.Định nghĩa uẩn Thuật ngữ Uẩn 蘊, nguyên ngữ Sanskrit là skandha, Pāli là khandha, Hán phiên âm: Tắc-kiện-đà 塞健陀, dịch là tích tụ, loại biệt, tức là năm loại khác nhau về các pháp hữu vi (saṃskṛta).ăm uẩn tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn[1]. Từ … Đọc tiếp TỔNG LUẬN NĂM THỦ UẨN

Trao cho thời đại một nội dung Phật chất

Trưởng lão Thích Ðức Nhuận —o0o— Sống giữa giai đoạn xã hội chuyển tiếp con người hôm nay đã và đang nếm trải mọi thử thách ác liệt do các ý thức hệ bạo hành gây ra; càng cố vùng vẫy, con người càng cảm thấy bất lực, sa lầy thêm sâu trong tình trạng … Đọc tiếp Trao cho thời đại một nội dung Phật chất

ĐỔNG MÔNG CHỈ QUÁN

Trí Giả Đại Sư Trước Tác  Hòa Thượng Thích Đôn Hậu Dịch Và Tóm Tắt  Phật Lịch 2546 – Chùa Linh Mụ Huế LỜI CỦA DỊCH GIẢ Trong các bản Chỉ Quán hiện lưu hành, tôi thấy có bốn bản:  1) Là “Viên Đốn Chỉ Quán”, 10 quyển, do Ngài Quán Đính Chương An (561-632) đệ tử của Ngài Trí Khải ghi.  2) Là”Tiệm Thứ Chỉ Quán”, 30 quyển, … Đọc tiếp ĐỔNG MÔNG CHỈ QUÁN

BỒ-TÁT DI LẶC TRONG MẬT GIÁO

Thích Kiên Minh I.KHÁI QUÁT Ý nghĩa danh hiệu Bồ tát Di-lặc là vị Đại sĩ thuộc truyền thống Mahāyana. Hai danh hiệu phổ biến nhất của ngài: -1. Maitreya: Từ thị 慈氏, danh hiệu này được bắt nguồn từ tiếng Phạn maitrī (Pāli mettā), có nghĩa là “sự tử tế” hay “lòng nhân từ”. … Đọc tiếp BỒ-TÁT DI LẶC TRONG MẬT GIÁO

Kinh Tinh hoa Trí tuệ siêu việt toàn hảo (dịch từ nguyên bản Sanskrit)

Phước Nguyên dịch từ bản Sanskrit Bồ-tát Ārya-Avalokitésvara (A-ri-ya ~ A-va-lô-ki-tê-va-ra) trong khi thể hiện sự nghiệp “Trí tuệ siêu việt toàn hảo sâu thẳm”, vị ấy đã chiêm nghiệm: Đây là năm uẩn; và vị ấy thấy chúng là KHÔNG trong tự tính. Này Śāriputra (Sa-ri~put-ta)! SẮC ở đây là TÍNH KHÔNG, TÍNH KHÔNG … Đọc tiếp Kinh Tinh hoa Trí tuệ siêu việt toàn hảo (dịch từ nguyên bản Sanskrit)

KHÁI LUẬN GIÁO NGHĨA TRUNG ĐẠO

I. GIÁO NGHĨA A-HÀM-NIKĀYA 1. Duyên khởi Trong lịch sử tư tưởng Ấn-độ, thuyết Trung đạo đã mang lại cho tư tưởng giới đương thời một không khí hoạt bát[1]. Không chỉ vậy, trong suốt trường sử Phật giáo, đồng nhất trong dị biệt là một đặc tính nổi bật, tất cả hệ thống Phật … Đọc tiếp KHÁI LUẬN GIÁO NGHĨA TRUNG ĐẠO

VÀI VẤN ĐỀ VỀ VĂN BẢN KINH A-DI-ĐÀ

VÀI VẤN ĐỀ VỀ VĂN BẢN KINH A-DI-ĐÀ Phước Nguyên _______________________________________________ MỤC LỤC   THƯ TỊCH.. 2 I.     Nguyên bản Sanskrit 2 II.   Hán dịch Kinh A-di-đà. 3 II.1. Ba truyền bản. 3 II.2. Một số vấn đề trong truyền bản Hán. 4 II.2.1 Dị biệt mười phương-sáu phương. 4 II.2.2. Thuyết khuyết hai mươi … Đọc tiếp VÀI VẤN ĐỀ VỀ VĂN BẢN KINH A-DI-ĐÀ

GIỚI THIỆU: BỒ TÁT NĀGĀRJUNA VỚI TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ

***** Phước Nguyên Tín ngưỡng A-di-đà dù đã manh nha và phát triển tới mức độ cụ thể, nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi cơ sở lý luận của các văn hệ ấy ở Ấn Độ. Phải đợi đến (Long Thọ 龍樹) với sự ra đời của Thập trụ tỳ bà sa luận 5[1], thuộc Đại Tạng Kinh 26, số hiệu 1521, 17 quyển, Thánh Giả Nāgārjuna tạo, … Đọc tiếp GIỚI THIỆU: BỒ TÁT NĀGĀRJUNA VỚI TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ

GIỚI THIỆU LỊCH SỬ TRUYỀN DỊCH BÁT-NHàTÂM KINH 

GIỚI THIỆU LỊCH SỬ TRUYỀN DỊCH BÁT-NHàTÂM KINH Phước Nguyên 1/ KINH BẢN VÀ HUYỀN THOẠI a. Truyền bản thủ pháp Siddam Ngày nay, người ta tìm thấy bản Bát-nhã tâm kinh xưa nhất được chép bằng thủ pháp Siddham[1] (Tất-đàn) trên lá bối. Hiện tại, có hai lược bản Siddham được lưu trữ tại Nhật Bản, một bản được bảo tồn tại Hasedera (Trường Cốc tự, bản 1), còn một bản khác bảo tồn tại … Đọc tiếp GIỚI THIỆU LỊCH SỬ TRUYỀN DỊCH BÁT-NHàTÂM KINH