Lộ trình tu tập theo Thành Duy thức luận

THÀNH DUY THỨC LUẬN 
CHUYÊN ĐỀ : Lộ trình tu chứng

GIẢNG TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM – CƠ SỞ I. TV. VẠN HẠNH
GIÁO THỌ SƯ: Đ.Đ. THÍCH PHƯỚC NGUYÊN

Kết quả hình ảnh cho Thành duy thức luận, Phước Nguyên

File bài học: http://www.vbu.edu.vn/application/uploads/files/1570921234300290.pdf