Danh mục sách Thiện Thệ

I/ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

1. Giới thiệu nguồn gốc Đức Phật A-di-đà ………..Phước Nguyên khảo luận. [hết/ đã tái bản lần 1]

2. A-tì-đạt-ma Pháp uẩn túc luận (2 tập Chánh văn + Tổng mục lục)….. Phước Nguyên dịch và chú.

3. A-tì-đạt-ma Tập dị môn túc luận …. Phước Nguyên dịch và chú.

4. Pháp tính duyên khởi (các bài tiểu luận Phật học)…. Phước Nguyên [hết/ chưa tái bản]

II/ SÁCH ĐANG IN

5. Thánh giáo Nhập Lăng-già kinh – Phạn bổn tân dịch, dịch từ nguyên bản Sanskrit …..- Phước Nguyên dịch và chú.

6. Huyền thoại Lăng-già (Một khảo luận về kinh Lăng-già Phạn-Tạng)

III/ SÁCH SẼ XUẤT BẢN

7. Trung Quán Phật Hộ Luận giải tập I (Ch1-Ch.8)