VÔ BIÊN TRONG HẠT CÁT

Ngày xưa, có chàng Thanh niên Thiện Tài vân du khắp nơi để tham học, theo sự chỉ dẫn của một vị Bồ-tát, anh đã lên đường đến Đa văn quốc (diễn đàn Tri thức) để cầu đạo với Tự Tại Chủ. Thấp thoáng, bên bãi cái dài vô tận, ảnh hiện hình bóng của … Đọc tiếp VÔ BIÊN TRONG HẠT CÁT

NIẾT-BÀN TRONG KINH LĂNG-GIÀ

Niết-bàn là một trong những giáo nghĩa “nan tư nghị” của Phật giáo, trong ý nghĩa siêu nghiệm, Niết-bàn được định nghĩa một cách gián tiếp là vượt thoát hoàn toàn nhị nguyên: tồn tại và phi tồn tại, không thuộc phạm vi của chủ thể và đối tượng nhận thức, nói gọn là vượt … Đọc tiếp NIẾT-BÀN TRONG KINH LĂNG-GIÀ

ĐỔNG MÔNG CHỈ QUÁN

Trí Giả Đại Sư Trước Tác  Hòa Thượng Thích Đôn Hậu Dịch Và Tóm Tắt  Phật Lịch 2546 – Chùa Linh Mụ Huế LỜI CỦA DỊCH GIẢ Trong các bản Chỉ Quán hiện lưu hành, tôi thấy có bốn bản:  1) Là “Viên Đốn Chỉ Quán”, 10 quyển, do Ngài Quán Đính Chương An (561-632) đệ tử của Ngài Trí Khải ghi.  2) Là”Tiệm Thứ Chỉ Quán”, 30 quyển, … Đọc tiếp ĐỔNG MÔNG CHỈ QUÁN

NĂNG LỰC CỦA THIỀN ĐỊNH VÀ TỪ BI

NĂNG LỰC CỦA THIỀN ĐỊNH VÀ TỪ BI[1] **** Tác giả: Kathy Gilsinan Dịch Việt: Phước nguyên What compassion does to the brain “Từ bi ảnh hưởng đến não bộ như thế nào?” Vào năm 1992, nhà thần kinh học Richard Davidson được đức Đạt-lai-lạt-ma thách thức. Cho tới thời điểm đó, nhà khoa học này đã dành trọn sự nghiệp của mình vào … Đọc tiếp NĂNG LỰC CỦA THIỀN ĐỊNH VÀ TỪ BI