KINH TRƯỜNG A-HÀM GIẢNG LUẬN

Kinh Trường A-hàm, là bản kinh quan trọng trong hệ thống giáo lý, cơ sở cho nền tảng Phật học và tu tập. Đây cũng chính là mô hình để phát triển các luận thư A-tì-đạt-ma về sau. Bản kinh được Hoà thượng Nguyên Giác thuyết giảng qua nhiều khoá cho Tăng ni sinh học tại Phật học viện Vạn Hạnh từ năm 2013 đến nay, từ kinh nghiệm tu học và hành trì lâu năm của ngài, những bài giảng luận này sẽ tự nói lên giá trị của nó. BBT PTKD xin được đăng tải để chia sẻ cho những ai hữu duyên bước vào ngôi nhà Phật pháp.

Danh mục sách Thiện Thệ

I/ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 1. Giới thiệu nguồn gốc Đức Phật A-di-đà ………..Phước Nguyên khảo luận. [hết/ đã tái bản lần 1] 2. A-tì-đạt-ma Pháp uẩn túc luận (2 tập Chánh văn + Tổng mục lục)….. Phước Nguyên dịch và chú. 3. A-tì-đạt-ma Tập dị môn túc luận …. Phước Nguyên dịch và chú. … Đọc tiếp Danh mục sách Thiện Thệ

TRẠM DỪNG VÔ ĐỊNH

Tình yêu khởi điểm từ những rung động nhỏ nhất đầu tiên của sự sống, ngay trong đời sống thường nhật, tình yêu đó dần được lan rộng ra khi tưới tẩm nó bằng nguồn nước tri thức; nguồn nước ấy, vô hình nhưng sống động, nó nuôi lớn tình yêu bằng những điều kì diệu của tâm hồn

XUÂN HỶ XẢ

  Xuân về cây cỏ nở hoa, Kết hương vẹn sắc đón chào nắng mai, Xuân về từ độ vô chung, Từ trong nắng quái, mưa tung đất trời, Xuân về đại địa gọi mời, Nảy mầm diệu pháp xinh tươi cuộc đời, Xuân về pháp giới rạng ngời, Rưới ban hạnh phúc cho ngàn … Đọc tiếp XUÂN HỶ XẢ

Sách mới – A-TÌ-ĐẠT-MA TẬP DỊ MÔN TÚC LUẬN

A-TÌ-ĐẠT-MA TẬP DỊ MÔN TÚC LUẬN ABHIDHARMA SANGĪTIPARYĀYA PĀDAŚĀSTRA ISBN:  978-604-89-6649-2   CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH: 31/01/2019 “A-tì-đạt-ma Tập dị môn túc luận”, do Tôn giả Xá-lợi Tử tạo, Tam tạng Pháp sư Huyền Tráng dịch, là văn bản xuất hiện sớm nhất trong bảy bộ A-tì-đạt-ma truyền thống Thuyết nhất thiết hữu bộ, Việt … Đọc tiếp Sách mới – A-TÌ-ĐẠT-MA TẬP DỊ MÔN TÚC LUẬN

THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN BẢN TÂN DỊCH – CH. 3

Saddharmalaṅkāvatārasūtram Bản dịch Việt ngữ đầu tiên từ bản Sanskrit của kinh Lăng-già CHƯƠNG 3. VÔ THƯỜNG[1] Parivarta 3/ Anityatāparivarto nāma tṛtīyaḥ (Vaidya 56) LVII Bấy giờ, Thế Tôn lại nói với Bồ-tát Đại sĩ Đại Huệ rằng: Đại Huệ! Ta sẽ dạy ông về hình thái sai biệt của cảnh giới ý sinh thân, hãy … Đọc tiếp THÁNH PHÁP NHẬP LĂNG-GIÀ PHẠN BẢN TÂN DỊCH – CH. 3

Kinh Tinh hoa Trí tuệ siêu việt toàn hảo (dịch từ nguyên bản Sanskrit)

Phước Nguyên dịch từ bản Sanskrit Bồ-tát Ārya-Avalokitésvara (A-ri-ya ~ A-va-lô-ki-tê-va-ra) trong khi thể hiện sự nghiệp “Trí tuệ siêu việt toàn hảo sâu thẳm”, vị ấy đã chiêm nghiệm: Đây là năm uẩn; và vị ấy thấy chúng là KHÔNG trong tự tính. Này Śāriputra (Sa-ri~put-ta)! SẮC ở đây là TÍNH KHÔNG, TÍNH KHÔNG … Đọc tiếp Kinh Tinh hoa Trí tuệ siêu việt toàn hảo (dịch từ nguyên bản Sanskrit)

VÀI VẤN ĐỀ VỀ VĂN BẢN KINH A-DI-ĐÀ

VÀI VẤN ĐỀ VỀ VĂN BẢN KINH A-DI-ĐÀ Phước Nguyên _______________________________________________ MỤC LỤC   THƯ TỊCH.. 2 I.     Nguyên bản Sanskrit 2 II.   Hán dịch Kinh A-di-đà. 3 II.1. Ba truyền bản. 3 II.2. Một số vấn đề trong truyền bản Hán. 4 II.2.1 Dị biệt mười phương-sáu phương. 4 II.2.2. Thuyết khuyết hai mươi … Đọc tiếp VÀI VẤN ĐỀ VỀ VĂN BẢN KINH A-DI-ĐÀ

GIỚI THIỆU: BỒ TÁT NĀGĀRJUNA VỚI TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ

***** Phước Nguyên Tín ngưỡng A-di-đà dù đã manh nha và phát triển tới mức độ cụ thể, nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi cơ sở lý luận của các văn hệ ấy ở Ấn Độ. Phải đợi đến (Long Thọ 龍樹) với sự ra đời của Thập trụ tỳ bà sa luận 5[1], thuộc Đại Tạng Kinh 26, số hiệu 1521, 17 quyển, Thánh Giả Nāgārjuna tạo, … Đọc tiếp GIỚI THIỆU: BỒ TÁT NĀGĀRJUNA VỚI TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ